!


I listan till höger, med läsvärda böcker, visas med ett utroppstecken vilka böcker som är mina favoriter.


fredag 9 februari 2018

Tidsbudgeten

Jag hinner inte...

Vi lever i Sverige på 2000-talet. Få människor i världen har det bättre. Få människor har samma makt som vi att styra över vår egen tid.

Att säga att vi inte hinner tycker jag är snudd på oförskämt.

Om man hinner eller inte har enbart med vad man vill att göra. Vad finns för värden och prioriteringar i livet? Vad gör vi och vad vill vi göra?

Jag tror på den egna analysen. Kanske läge att göra en tidsbudget?

Utgångspunkten för mig är 16 vakna timmar. De där 8 i sovande tillstånd är inte förhandlingsbara.

Vad gör jag egentligen under de där 16 timmarna?
- Jobbar
- Äter/lagar mat
- Tränar
- Transporterar mig
- Umgås med familjen
- Skärm och tv-tid
- Läser
- ?
- ?

För min egen del är det inte intressant att bena upp precis allt jag gör eftersom jag är oerhört nöjd med hur jag förvaltar min tid. Många av ovanstående saker går att kombinera men framförallt handlar det om ett val. Jag väljer att titta när mina pojkar tränar eftersom det ger mig så mycket av att få vara en del av deras glädje och besvikelse. Jag hade kunnat träna själv eller handlat eller...

Oavsett hur man väljer att göra är beslutet ens eget och ingen annans. För min del har jag nu i flera år varit ledig en dag i veckan. Ekonomiskt möjligt? Ja, om man väljer att göra det ekonomiskt möjligt. I grund och botten handlar det om vad man tycker är viktigt.

Materiella ting, pengar på banken, bekvämlighet....?

Alternativt egentid, familjetid, träningstid, läxtid, matlagningstid.....

Det finns rätt och fel. Rätt är när du genom aktiva val styr din egen tid. Fel är när du inte ser över din tidsbudget och lägger över ansvaret på något diffust och säger att du inte hinner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar