!


I listan till höger, med läsvärda böcker, visas med ett utroppstecken vilka böcker som är mina favoriter.


måndag 28 september 2020

Självkänsla av Magnus Lindwall


Jag lyssnade på Magnus Lindwall (docent i psykologi) i en podd för några veckor sedan och blev genast mycket intresserad av vad han sa och ville veta mer. Bland annat sågade han alla självhjälpsböcker om självkänsla friskt, däribland Mia Törnblom. Extra intressant eftersom jag läst en av hennes böcker och tyckte att den var bra. Hans kritik grundar sig i att självhjälpsböckerna helt och hållet utgår ifrån personliga anekdoter och inte har någon som helst koppling till forskning. Att de tvärtemot vad de lovar till och med riskerar att försätta läsaren i ett sämre tillstånd än tidigare.

En avundsjuk forskare?

Den här boken är både intressant och stökig. Mängder med teorier och forskning att ta del av och som givetvis inte är helt samstämmig. Självkänsla är ett begrepp som är väldigt svårt att få koll på. Hur får man bra/dålig självkänsla? Är det eftersträvansvärt att ha så bra självkänsla som möjligt? Vad påverkar den och vad vet vi egentligen? 

Det blir som sagt stökigt eftersom det här forskningsfältet har en svår och stor grop att gräva i. Det finns helt enkelt så mycket om självkänsla som vi inte vet. Samtidigt tycker jag mig se ett ljus av logik i de teorier som har tagits fram när de samstämmer med mina egna erfarenheter. 

Efter att ha läst boken förstår jag mer kritiken mot självhjälpsböckerna. Vad som bygger självkänsla är bland annat väldigt individuellt och enkla lösningar är sällan ett bra recept. Samtidigt blir jag konfunderad. Forskningen vet ju som sagt inte så mycket om det här och det finns andra fält där människors upplevelser och sanningar rent av ligger steget före vetenskapen. Vetenskapen är oerhört viktig men är samtidigt trög. Det tar lång tid att komma fram till sanningar. Sanningar som dessutom tenderar att ändras längre fram i tiden. 

Boken är verkligen svårläst eftersom man kastas så mycket mellan olika teorier. Därför blir det skönt att Lindwall ändå levererar en typ av sammanfattning i slutet. Här är några av tipsen för en sund självkänsla:

- Det finns inga snabba lösningar. Tålamod!
- Släpp fokuset på dig själv och ägna dig mer åt andra och deras behov. 
- Var realistisk, ärlig och inse dina begränsningar. Förbättra dig på områden som är viktiga för just dig. 
- Träna och motionera regelbundet. Jämför dig med dig själv.
- Utöva mindfulness.
- Betona och belöna ansträngning och inlärning.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar