!


I listan till höger, med läsvärda böcker, visas med ett utroppstecken vilka böcker som är mina favoriter.


söndag 7 april 2019

Distraherad av Sissela Nutley


Vår hjärna är samma hjärna som för 200 000 år sedan. Hur såg vår verklighet ut då jämfört med idag? Idag är det full fart med information och intryck precis hela tiden. Hjärnan går på högvarv som aldrig förr och det i många fall redan efter några månader i blöja. Hur redo och förberedd är hjärnan för vår nuvarande livsföring? Hur är hjärnan konstruerad att reagera på olika stimuli i form att ständiga belöningar, ständig rädsla och oro och ständig jämförelse?

Den här boken är återigen en sådan där bok som alla verkligen borde läsa. Framförallt du som är förälder.

Vi vuxna har en färdigutvecklad hjärna och är mer rustade än våra barn och ungdomar att hantera skärmen och krafterna bakom. Och hur ser vi ut att klara det? Fullständigt uruselt är min mening. Att då våra barn och ungdomar som är sämre rustade...?

Boken är väldigt tydlig med vad det är i våra hjärnor som både stimuleras och tar skada av vår nättid. Framförallt ligger ett fokus på tonåringar och här får jag krypa till korset. Som lärare har jag haft ett visst förhållningssätt till mobilerna i skolan. Jag har ansett att våra elever måste få redskap att hantera dem men inser nu att alldeles för få klarar av det eftersom de helt enkelt inte kan.

Det blir att samla in mobilerna framöver även om en stor del av problemet kvarstår eftersom de fortfarande "måste" arbeta med sina datorer.

Jag har så otroligt mycket att säga i den här frågan men nöjer mig just nu med att konstatera att vuxenvärlden sviker barnen och ungdomarna å det allra grövsta. Vi tar inte ansvar för deras hälsa. Och det är klart. Det är väl inte rimligt att en missbrukare ska kunna hjälpa en annan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar